[external-subsite]/public-content/home/home-sales-open
WFFR Online

WFFR Online

Like a fish in water

WFFR Online

Als een vis in het water

Welcome to the online platform of WFFR!

WFFR Online has now ended! We look forward to seeing you again in October 2022 for the eighth edition! Our online environment will be set up until August 21, 2022 for lessons in primary and secondary education. Some of the films from our festival can be used by teachers as teaching material. To access the films and associated teaching materials, you need a direct link, which we will send on request.

Are you a teacher and would you like access to our educational programs? Please contact us via our email address educatie@wffr.nl.


Welkom bij de online omgeving van het WFFR!

WFFR Online is inmiddels afgelopen! We zien jullie graag weer terug in oktober 2022 voor de achtste editie! Onze online omgeving wordt tot en met 21 augustus 2022 ingericht voor lessen in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. Een aantal van de films uit ons festival kan door docenten worden gebruikt als lesmateriaal. Om toegang te krijgen tot de films en het bijbehorende lesmateriaal, heb je een rechtstreekse link nodig, die wij op verzoek toesturen.

Ben jij docent en wil je graag toegang tot onze educatieve programma’s? Neem even contact op via ons emailadres educatie@wffr.nl.


Click here to sign in if you have already registered for WFFR Online.

Indien je je al (eerder) geregistreerd hebt voor WFFR Online klik dan hier om in te loggen.

Sponsors WFFR 2021